NEPRERUŠENO! Všetky objednávkdy okamžite expedujeme!
Menu

Produkty z oficiálnej
slovenskej distribúcie

HOTLINE 8 - 18 hod.
0948 911 777

Menu

Active Green

Spoločnosť LIEBHERR patrí k najekologickejším výrobcom v danom odvetví .

Zoznam ekologických aktivít a opatrení je dlhý, napríklad:


  • Liebherr je prvý výrobca chladenia na celom svete, ktorý odstránil CFC (freónové chladivo) z výrobného procesu. A to už v roku 1993!
  • Od roku 2000 Liebherr značne investuje, aby zabezpečil čo najväčšiu šetrnosť výroby k životnému prostrediu, čo má za následok zníženie používania chemikálií, rozpúšťadiel a spotreby energie.
  • Liebherr vybudoval vo svojich výrobných zariadeniach centrálne čistiarne odpadových vôd a chemikálií, aby bola zaistená maximálna recyklácia používanej vody a chemikálií.
  • Obalové materiály pre všetky výrobky sú 100 % recyklovateľné.
  • Voda používaná vo výrobnom procese sa čistí a odchádza úplne bez znečistenia.
  • Energia uvoľnená pri výrobe je používaná na vykurovanie výrobných hál a kancelárií.
  • Liebherr kladie maximálny dôraz na obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a eliminuje použitie základných nebezpečných látok pri výrobe Liebherr produktov, ako sú olovo (Pb), ortuť (Hg), kadmium (Cd) a niektoré druhy chrómu a bifenylu, Liebherr nepoužíva vo svojich produktoch nanostriebro!
  • Liebherr je svetovým lídrom v zelenej oblasti výroby a používa ActiveGreen ako symbol pre všetko svoje snaženie. Liebherr investoval a naďalej investuje nemalé prostriedky do výskumu a vývoja smerom k maximálnej ekologickosti. Produkty Liebherr, stelesňujú zelený dizajn a udávajú trendy v tejto oblasti.